25.02.2006
Jesteśmy dostępni pod nową domeną ! edh.pl
  24.02.2006
Nowe niższe ceny na stałe !Strony internetowe to teraz potężne aplikacje, które dostarczają użytkownikom wiele możliwości. To wszystko dzięki językom programowania, które postaramy się państwu przybliżyć.

- PHP - którego rozwinięcie to PHP Hypertext Preprocessor), pierwotnie nazwany Personal Home Page - skryptowy język programowania, służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW i wykonywany w tym przypadku po stronie serwera, z możliwością zagnieżdżania w HTML (bądź XHTML).

- SQL - (ang. Structured Query Language) to strukturalny język (informatyka) zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

- HTML - (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników) to język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW. HTML jest teoretycznie aplikacją SGML-a.

- JavaScript - Najczęściej spotykanym zastosowaniem klienckiej wersji języka JavaScript są strony WWW. Skrypty pisane w JS służą najczęściej do zapewnienia interaktywności oraz sprawdzania poprawności formularzy HTML oraz budowania elementów nawigacyjnych (np. rozwijane menu). Tak uruchomiony skrypt JavaScriptu ma ograniczony dostęp do komputera, na którym jest wykonywany (ma wysoce ograniczony dostępu do zasobów systemu), o ile nie zostanie podpisany cyfrowo.

- XML - XML to język znaczników umożliwiający podobnie jak SGML tworzenie swoich własnych znaczników formatujących definiowanych w DTD dokumentu lub w tzw. schematach XML. W odróżnieniu od SGML-a możliwe jest jednak także stosowanie w XML-u kaskadowych arkuszy stylów CSS, programowalnych arkuszy stylów specjalnie zaprojektowanych dla XML-a o nazwie XSL i innych interaktywnych elementów często stosowanych przy pisaniu stron WWW.

Strona główna    ::    O nas    ::    Technologie    ::    Pomoc    ::    Kontakt    ::    Logowanie

edh.pl © 2006. All rights Reserved
profesjonalny hosting profesjonalny hosting   hosting ssd hosting ssd